Gallery

Facebook Twitter Google+ Pinterest

 

Yhteinen meremme

Olen elänyt suurimman osan elämääni meren rannalla. Suolaveden tuoksu ja kaukainen horisontti ovat sielunmaisemani missä ikinä liikunkin. Samat elementit määrittävät myös valokuvani.

Meri, merenkulku ja kalastus ovat aina olleet tärkeitä kulttuurimme perusteita. Sivistys on liikkunut yhtä matkaa kaupankäynnin kanssa pitkin maailman meriä ja se on yhdistänyt kansakuntia.

Asumme edelleen saman yhteisen veden äärellä olimme sitten Itämeren rannalla tai Kiinanmerellä. Valokuva on yhteinen kielemme. Sen mitä näemme, muuttuvat kuviksi, jotka ymmärretään kunkin kulttuurin suodattamana, mutta ymmärretään kuitenkin.

Dokumentointi tapahtuu samoista lähtökohdista: ympäristöä kunnioittaen ja dokumenttivalokuvan perinteisiin luottaen. Olen ollut valveilla ja tietoinen, että merellinen

maailma on yhteistä perintöämme ja on dramaattisesti muuttumassa. Moni kuva on jo otettaessa pala menneisyyttä.

Näen merellisen maailman valokuvaamisen velvollisuutenani. Olen ollut etuoikeutettu koska olen saanut opastusta useimmille outoon ja pelottavaankin maailman monilta asiantuntijoilta eli niiltä ihmisiltä, joiden elämänmuotoon ympäristö kytkeytyy.

 


 

The Sea We Share

I have lived most of my life on the coast of the sea. The smell of salty waters and a distant horizon are part of my core wherever I go. The same elements define me as a photographer.

The seas, seafaring and fishing have always been among the important fundaments of our culture. Civilisation has moved hand in hand with merchants along the seas of the world and it has united nations to each other.

We still live on the brink of the same waters, be it on the shores of the Baltic Sea or those of the China Sea. Photograph is our common language. What we see we turn into photographs, which in turn are understood through the filters of each culture; but they are understood no matter what.

Documenting the surroundings has the same starting points: with respect to nature and relying on the traditions of documentary photography. I have been awake and aware of the fact that the seafaring world makes part of our common heritage, and that it is dramatically changing. Many a photograph becomes part of the past at the release of the shutter.

I take the photography of the seafaring world as my duty. I am privileged to have been introduced to a strange and somewhat frightening world by many experts, the people whose way of life is entangled with this environment.

 


×

Log in